Advokatsamfundets logotyp

© Advokataktiebolaget Br. Gustafsson, 2013

Fjällvy

Advokatbyrå

Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer arbetar inte bara som ombud och försvarare i rättegångar utan också som rådgivare för privatpersoner och företag i många olika sammanhang. Nästan alla människor kommer förr eller senare i en situation då de behöver juridisk hjälp; i en rättegång, upprätta olika avtal, testamente eller för att på annat sätt tillvarata sin rätt. Advokat är en straffrättsligt skyddad titel och står som en garant för kunskap, trygghet och etik. Endast den som blivit antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund har rätt att kalla sig advokat. Advokater och deras biträdande jurister är skyldiga att följa advokatsamfundets stadgar, dvs. regler om etik och ansvarsförsäkring, tystnadsplikt och lojalitet mot klienter.