Advokatsamfundets logotyp

© Advokataktiebolaget Br. Gustafsson, 2013

Bild på en Fjällripa

Historia

Vi startade vår advokatverksamhet i Kiruna 1998 under namnet Kiruna Advokatbyrå AB. I samband med att vi år 2000 öppnade vårt kontor i Gällivare ändrade vi bolagets namn till Advokataktiebolaget Br. Gustafsson. De tre kontoren är registrerade som bifirmor. En bifirma är inget eget bolag utan används för att avgränsa en geografisk del eller en särskild verksamhetsgren av ett bolags näringsverksamhet.

Vi driver således advokatbyrå från de tre kontoren Kiruna Advokatbyrå, som är bolagets huvudkontor och administrativa enhet, Gällivare Advokatbyrå resp. Boden Advokatbyrå.

Advokatbyrån är den största advokatbyrån i Malmfälten och har under 2000-talet varit den dominerade advokatbyrån i Kiruna.