Advokatsamfundets logotyp

© Advokataktiebolaget Br. Gustafsson, 2013

Bild på en Fjällripa

Notarius Publicus

Advokater på kontoren i Boden, Gällivare och Kiruna är av Länsstyrelsen utsedda att vara Notarius Publicus.

Uppdraget innebär bland annat att tillhandagå allmänheten genom att: