Advokatsamfundets logotyp

© Advokataktiebolaget Br. Gustafsson, 2013

Fjällvy

Samarbetspartners

För att bli advokat i Sverige krävs dels cirka fem års akademisk utbildning, vilken numera kallas juristexamen, och dels minst tre års arbetspraktik samt numera att man avlagt en advokatexamen. Därefter kan man ansöka, om man i övrigt har skött sig och är vid fullt förstånd, om bli medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. På Advokatsamfundets hemsida kan du läsa mer om de krav som ställs på en advokat m.m.

Samarbetet med Företagarnas Riksorganisation och Villaägarnas Riksförbund innebär en upparbetad erfarenhet och kunskap i företagsjuridiska frågor.

Den fågel som finns på ett antal fotografier är fjällripan (lagopus muta). Fjällripan är symbolen för Kiruna, vars namn ursprungligen är en försvenskning av finskans kiiruna och samiskans giron, vilka båda betyder fjällripa.

Förutom egna fotografier har vi även använt fotografier av naturfotografen Hans Falklind. Emma Unander på Cold Cat Design har designat vår hemsida.