Advokatsamfundets logotyp

© Advokataktiebolaget Br. Gustafsson, 2013

Bild på en Fjällripa

Verksamhet

Verksamheten startade 1998 och advokatbyrån har för närvarande nio jurister varav fyra i Kiruna, en i Gällivare och fyra i Boden. Administrationen sköts huvudsakligen från Kirunakontoret där vi har en civilekonom och två konkurshandläggare/sekreterare anställda och utöver det har vi en sekreterare på Bodenkontoret. Advokatbyråerna driver en s.k. allmän praktik, dvs. vi åtar oss samtliga normalt förekommande uppdrag vilket huvudsakligen är att upprätta handlingar eller vara ombud på nedanstående rättsområden.

Vi hjälper dig även att få rättsskydd eller rättshjälp i de fall där det är möjligt.
Självklart har vi främst klienter i de kommuner där vi har kontor men våra tjänster efterfrågas allt mer i hela Norrbotten. Vi har en stor kundkrets i Pajala och Jokkmokk samt fyrstadsregionen längs kusten.

Advokatbyrån har samarbetsavtal med Företagarnas Riksorganisation och Villaägarnas Riksförbund.